Cửa Hàng TÂN HẢI THÀNH

Tập Đoàn King Gate-Đài Loan

Tập Đoàn King Gate-Đài Loan

Địa chỉ: No. 57, Hou Sheng Rd. Sheng Kang Hsiang, Taichung Hsien

Điện thoại: 886-4-25623111 - Fax: 886-4-25623113

Email: ivan@kinggate.com.tw

Website: www.kinggate.com.tw

Công ty SAMWOO-Hàn Quốc

Công ty SAMWOO-Hàn Quốc

Địa chỉ: #721-2, Najeon-Ri, Saengnim-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do

Điện thoại: 82-55-323-6780 - Fax: 82-55-323-6801

Email: swvalves@yahoo.co.kr

Website: www.swvalves.co.kr

Tập Đoàn Tung Lung-Đài Loan

Tập Đoàn Tung Lung-Đài Loan

Địa chỉ: No.25-4, Hsia Hsi Chow Tzu. Hsi Hai Village, Ta Yuan Hsiang, Tao Yuan Hsien

Điện thoại: 886-3-3850721 - Fax: 886-3-3842542

Email: t7443@ms19.hinet.net

Website: www.tlvalves.com.tw